Biodanza is ontstaan in de jaren '50 in Chili door Rolando Toro Araneda (1924-2010).  Hij was medisch antropoloog,  schilder, dichter en werkte o.a. aan de universiteit van Geneeskunde in Chili.

Hij had één grote droom : dat heel de wereld zou dansen.  Deze droom ontstond uit zijn zoektocht naar een manier van educatie om de mensheid vooruit te helpen na WO II.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bw2IDgnSZxk#action=share

 

 

Wat is Biodanza


Biodanza is een combinatie van muziek, bewegen, contact en ervaren.
Verbinding, levensvreugde en bewustwording staan daarbij centraal. Biodanza nodigt je uit deel te nemen aan wekelijkse workshops die door beweging op een veilige en geleidelijke manier intense ervaringen oproepen. Biodanza noemt deze ervaringen ‘Vivencia’s’. Het zijn intense belevingen van in het hier-en-nu zijn.

Het voorvoegsel ‘bio’ komt van ‘bios’, wat ‘leven’ betekent. Samengetrokken met ‘danza’ – in de betekenis van een ‘geïntegreerde beweging vol intentie’ - ontspringt de metafoor van biodanza als de ‘Dans van het Leven’.
Gebaseerd op antropologische onderzoeken rondom dans en rituelen die uitdrukking geven aan de viering van het leven, zet biodanza aan tot een gevoel van gemeenschappelijkheid en gemeenschapszin. Wanneer je regelmatig deelneemt aan de vivencia’s helpt biodanza je om steeds meer plezier in je leven toe te laten. Zo kan bewustzijn van ’wij zijn allen één’ aan je ontspringen. Door de beweging van binnenuit, ontstaat er ook  innerlijke kracht en lenigheid (vloeibaarheid).

De grondlegger van biodanza is Rolando Toro Ananeda. Onder zijn bezielende leiding heeft biodanza zich de afgelopen vier decennia sterk ontwikkeld in Latijns Amerika en Europa.

De vijf ontwikkelingslijnen van biodanza:

  1. Vitaliteit: het leven met energie tegemoet treden.
  2. Affectiviteit: tederheid en respect in het geven en ontvangen van universele liefde.
  3. Creativiteit: je creatieve vermogens aanspreken.
  4. Seksualiteit: het ervaren van verlangen en plezier in je vrouw-/man-zijn en je eigen sensualiteit.
  5. Transcendentie: het uitstijgen boven je ego om hogere niveaus te bereiken van eenwording met de mensheid, de natuur en de kosmos.

Biodanza gaat ervan uit dat bij iedere persoon één of meerdere lijnen voor een deel geblokkeerd zijn. Biodanza stimuleert de minder ontwikkelde lijnen en helpt ze te integreren en harmoniseren.

Biodanza sensibiliseert en versterkt het verlangen om te leven, te leven met tederheid en plezier met creativiteit en transcendentie. Biodanza kan enkel door de ervaring, door het doen begrepen worden.
Het is de perfectie van het leven als grootheid, schoonheid, als zinnelijke harmonie ervaren. Het leven werkelijk te doordringen en het gevoel hebben van levend te zijn. Biodanza is een methode voor menselijke integratie, organische vernieuwing, affectieve heropvoeding en het leren van de oorspronkelijke functies van het leven.

The organ for experiencing music is not the ear, but the body ~ Rolando Toro Araneda

 

Dit raak je niet kwijt
Je bent gewoon wie je bent
perfectie bestaat niet,laat het los, ga voor wat er is, het is wat het is

Je mag er helemaal zijn met je pijn, je verdriet ook als je het ziet, het geeft echt niet

Je lichaam,je beweging wijst je de weg en komt dichtbij
Omarm jezelf volledig

Sofie Hoebeeck